mooi
ontwerp
architectuur
advies

Technasium Da Vinci College
Leiden

Het Da Vinci College heeft ons in 2013 gevraagd om een plan te maken voor de uitbreiding van de locatie Kagerstraat. Onderdeel van het totale plan was een onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande gymzaal en bijbehorende kleedruimten te transformeren tot een technasium werkplaats. Technasium is een onderwijsvorm (havo/vwo) waarbij het vak Onderzoeken & Ontwerpen gevolgd wordt en waarbij gewerkt wordt aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Om deze nieuwe functie ook van buitenaf goed zichtbaar te maken zijn extra kozijnen geplaatst in de gevel aan de Zweilandlaan. De oorspronkelijke gymzaalvloer krijgt de functie ‘atelier’, een plek voor ontwerpen, ICT, tekenen en het bouwen en assembleren van werkstukken. Om de flexibiliteit en vrije indeelbaarheid in de toekomst te waarborgen is deze ruimte vrij gehouden van obstakels. Een andere belangrijke functie binnen een technasium is de ‘denktank’, een plek waar nieuwe ideeën bedacht worden en waar gebrainstormd wordt. Deze ruimte is als vloer opgehangen aan het dak. Hiermee wordt optimaal gebruikt gemaakt van de al aanwezige hoge ruimte van de voormalige gymzaal.

Mooi Architectuur i.s.m. Topos
Oplevering 2014
Projectarchitect: Mariëlle van Ooi