mooi
ontwerp
architectuur
advies

Brede School De Arcade
Leiden

Deze brede school biedt ruimte aan 9 klaslokalen, kinder(dag)opvang, een sportgezondheidscentrum en een gymzaal. Een muur omarmt de verschillende functies van de Brede School. Op de plekken waar de muur zich opent zijn gespannen bogen zichtbaar. Het hart van het gebouw wordt gevormd door het amfitheater dat zowel onderdeel is van het interieur als van het exterieur. Door de toevoegingen van hoogteverschillen in gras en bestrating, gevarieerde beplanting, bomen en natuurlijke speelobjecten wordt een mooie overgang gemaakt van het speelterrein naar het water.

Topos Architecten: oplevering 2008
projectarchitect: Mariëlle van Ooi