mooi
ontwerp
architectuur
advies

De Omnibus
Amstelveen

Basisschool Joost van den Vondel is uitgebreid tot Brede School De Omnibus. Hiertoe zijn kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal toegevoegd aan het bestaande gebouw. De nieuwe entree is vormgegeven als een transparante zone tussen de hoofdentree en het speelterrein. Vanuit deze entreezone zijn zowel de school als de kinderopvang en de peuterspeelzaal direct te bereiken. Door het toepassen van wegschuifbare panelenwanden is het speellokaal samen met de entreezone als een royale gemeenschappelijke ruimte te gebruiken. Lichtinval en doorzicht spelen een belangrijke rol in het ontwerp.

Topos Architecten: oplevering 2008
projectarchitect: Mariëlle van Ooi