mooi
ontwerp
architectuur
advies

Metamorfose Da Vinci College
Leiden

Het Da Vinci College heeft ons in 2013 gevraagd een plan te maken voor de uitbreiding van de locatie Kagerstraat. Naast de transformatie van de gymzaal tot technasium werkplaats, hebben we een voorstel gemaakt om de school aan twee zijden uit te breiden.
Het bestaande gebouw heeft een 3-laagse entreehal en een 2-laags aula. Deze ruimten stonden echter niet in directe verbinding met elkaar en er miste een hart, een plek voor ontmoeting. Het gebouw is daartoe aan de schoolpleinzijde uitgebreid; nu is het één mooie ruimte met veel gebruiksmogelijkheden. Onder de luifel beweegt een tribunetrap zich langs de volledige lengte van deze transparante uitbreiding, een mooie nieuwe entree voor de leerlingen. Boven deze entree bevindt zich de docentenruimte met uitzicht rondom.
Aan de andere zijde van het gebouw, aan de Zweilandlaan, zijn onderwijsruimten gemaakt. Hierbij was het uitgangspunt om de structuur van de bestaande gevel als basis te gebruiken voor de opzet van de nieuwe gevel. Het nieuwe gebouwdeel is los gedetailleerd van het bestaande gebouw en er is gekozen om materialen te gebruiken die hier al voorkomen, o.a. antraciet metselwerk en lichtgrijze aluminium beplating en kozijnen.

Mooi Architectuur i.s.m. Topos
Oplevering 2016
Projectarchitect: Mariëlle van Ooi