mooi
ontwerp
architectuur
advies

Integraal Kind Centrum Molensloot
De Lier

In opdracht van PCPOW hebben we een ontwerp gemaakt voor een Integraal Kind Centrum. Binnen één gebouw komen, naast een basisschool met 12 groepen en een gymzaal, eveneens twee kinderopvanggroepen, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Kinderen van 0-12 kunnen in hetzelfde gebouw doorstromen en gebruik maken van de naschoolse opvang. Gezamenlijk gebruik van diverse ruimten, ontmoeting en een directe relatie tussen “binnen en buiten” staan centraal. In het ontwerp wordt de verankering in het groen van de omgeving versterkt door gebruik van natuurlijke materialen en kleuren. Buitenspelen wordt wroeten in de aarde, ontdekken in het groen en spelen met het huisvarken Murf. Slapen in de kinderopvang zal ook buitenslapen worden, in speciaal daarvoor bestemde en op Scandinavië geïnspireerde babyhuisjes.

Mooi Architectuur i.s.m. Wubben.Chan architecten
in ontwikkeling